Aanpak Ring Zuid houdt volgende week dinsdag, 25 juni, twee informatiebijeenkomsten over het ontwerptracébesluit fietstunnel Papiermolen.

Zowel om 16.00 als 19.00 uur is er een presentatie in informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid.

In het oorspronkelijke plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg zou de bestaande fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en openluchtbad De Papiermolen worden vervangen door een voetgangersbrug.

Aannemer Combinatie Herepoort heeft een oplossing bedacht waardoor er op deze plek toch een fietstunnel kan blijven bestaan. Om deze fietstunnel formeel mogelijk te maken, is een aanpassing van de plannen nodig. Daarom is er nu een ontwerptracébesluit gemaakt.

Toelichting op ontwerptracébesluit

Op de informatiebijeenkomsten wordt een toelichting op het ontwerptracébesluit gegeven. Daarna mogen de aanwezigen vragen stellen.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen aanwezigen mondeling hun zienswijze op het ontwerptracébesluit geven. Er is een notulist aanwezig die de zienswijze opschrijft. De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming.