De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft ggz-aanbieder Lentis, locatie Kliniek Groningen, maandag een aanwijzing gegeven om risico's voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

De inspectie bracht op 25 april een bezoek aan de ggz-instelling Kliniek Groningen na signalen over mogelijke risico's voor de zorgkwaliteit. De inspectie concludeerde vervolgens dat de zorg bij de kliniek niet voldoet aan de getoetste wet- en regelgeving, normen, richtlijnen en standaarden. Hierdoor is de kwaliteit van de zorg onder de maat.

De raad van bestuur van Lentis gaf eerder aan initiatieven te hebben genomen om de tekortkomingen in de zorg weg te nemen. Die zijn echter vooralsnog niet toereikend, vindt de inspectie. Daarom heeft de kliniek nu een waarschuwing gekregen.

Onder meer de dossiervoering is onvoldoende, waardoor het verloop van de behandeling niet voldoende inzichtelijk is. Daarnaast is er volgens de inspectie "onvoldoende continuïteit van behandelaren". Dit vormt een risicovolle situatie voor de kwetsbare patiënten op deze locatie. Ook voor de medewerkers is deze situatie "onwenselijk"

Patiëntendossiers binnen een maand op orde

Kliniek Groningen moet alle patiëntendossiers binnen een maand op orde hebben. Ook moeten de behandelaren de lichamelijke gezondheidstoestand betrekken bij het diagnosticeren van patiënten.

Lentis moet daarnaast binnen drie maanden het aantal zorgverleners hebben afgestemd op het aantal patiënten en de doelgroep, zodat de betrokken zorgverleners op een "verantwoorde wijze" zorg kunnen verlenen.