Deze week zijn bij het het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) nog eens bijna duizend meldingen binnengekomen naar aanleiding van de aardbeving in Groningen van vorige week woensdag.

Het totale aantal meldingen komt een week na de beving met een kracht van 3.4 bij Westerwijtwerd uit op 2.875. Zondag was dat nog een kleine tweeduizend.

Op veertien adressen was de situatie dermate onveilig dat maatregelen zijn getroffen. Er werden 82 meldingen van een acuut onveilige situatie (AOS) gedaan. Daarvan zijn 76 gevallen gecontroleerd. Bij een AOS gaat het om bijvoorbeeld scheve muren of krakende en onveilige constructies.

"Het viel de adviseurs die de adressen bezochten op dat mensen na de beving bij Westerwijtwerd vaak emotioneler waren dan doorgaans bij AOS-meldingen het geval is", meldt de TCMG. Met 18 procent ligt het aantal AOS-meldingen die gegrond zijn verklaard hoger dan gemiddeld.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen