Projectorganisatie Groningen Spoorzone heeft maandag de toekomstplannen voor het Groninger Hoofdstation gepresenteerd. Veel authentieke elementen als de monumentale perronkappen en het seinhuis blijven behouden, maar het gebied in zijn geheel gaat een "forse" verandering doormaken.

Zo komt er een groot busstation aan de zuidzijde, een fietstunnel en een brede voetgangerspassage onder het spoor door, en parkeergelegenheid voor achtduizend fietsen.

Strukton Civiel werd maandag gepresenteerd als voorkeursaanbieder voor de grote vernieuwingen en aanpassingen op en rond het Hoofdstation. Daarmee werd ook voor een groot deel bekend hoe het station en de omgeving er na de verbouwing uit zullen zien.

"Het benoemen van een voorkeursaanbieder is een mooie en belangrijke stap in het project", zegt Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur bij spoorbeheerder ProRail. "De komende maanden wordt het ontwerp, dat nu een goed beeld geeft van welke uitstraling het station krijgt, verder in detail uitgewerkt. We verwachten eind oktober te weten of we het contract definitief kunnen gunnen aan Strukton Civiel."

Mocht dat contract aan Strukton Civiel gegund worden, hoopt ProRail de werkzaamheden bij het station in 2020 te starten.