De gemeente Groningen is van plan binnen twee jaar circa tienduizend armaturen van lichtmasten te vervangen door een LED-variant. Een armatuur bestaat uit de kap, de fitting, de behuizing en de lamp van de lichtmast.

In totaal heeft de gemeente Groningen 36.000 lichtmasten. Bij bijna een derde van de lichtmasten wordt de armatuur dus vervangen door een energiezuiniger LED-armatuur.

De vervanging van de armaturen past in de ambitie om in 2035 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Groningen verwacht dat deze maatregel een CO2-reductie realiseert van 550 ton per jaar.

In 2010 kreeg de gemeente Groningen al een prijs van de landelijke Taskforce Verlichting, omdat toen al 60 procent van de openbare verlichting was voorzien van dimmers.

Besparen op energie- en onderhoudskosten

Naast de klimaatambities verwacht de gemeente dat de nieuwe LED-armaturen zorgen voor een totale energiebesparing van 69.000 euro, en 87.000 euro besparing van onderhoudskosten.

De nieuwe LED-armaturen zijn dynamisch bestuurbaar en kunnen worden gedimd. Hierdoor worden minder energiekosten gemaakt en wordt lichthinder en -vervuiling beperkt.

Bovendien heeft LED een levensduur van ongeveer twintig jaar en is het daarmee onderhoudsvriendelijker dan de bestaande armaturen.

Komende twee jaar tienduizend armaturen vervangen

De komende twee jaar worden dus circa tienduizend armaturen van de in totaal 36.000 gemeentelijke lichtmasten vervangen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om armaturen die binnenkort vervangen moeten worden of armaturen waarvan de lampen niet meer verkrijgbaar zijn.

Daarmee betreft het dus niet om armaturen die nog een tijd mee kunnen. Het college van B en W vraagt de raad hiervoor 3,2 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Als de eerste tienduizend armaturen zijn vervangen, zullen de mogelijkheden en kosten voor een volgende fase in beeld worden gebracht.