Docenten geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kregen tot vorig jaar alleen onderwijsuren vergoed als de scripties die zij begeleidden een voldoende haalden. Dat schrijft de Volkskrant dit weekend op basis van een interview met historicus en oud-RUG-docent Eelco Runia.

Runia zegt tegen de krant dat een dergelijke regeling misbruik in de hand werkt. Het maakt "het aantrekkelijk [...] om een twijfelgeval toch een voldoende te geven". Beoordeel je een scriptie namelijk onvoldoende, zo beredeneert hij, dan zou dat betekenen dat je de begeleiding als docent in je vrije tijd hebt gedaan.

Die "perverse prikkel" typeert volgens de historicus de hedendaagse universiteiten. Dat is dan ook een van de redenen waarom hij zijn baan als universitair docent aan de RUG vorig jaar opzegde.

Het hoofd van de afdeling geschiedenis aan diezelfde universiteit, Maarten Duijvendak, bevestigt de regeling, zegt hij in gesprek met de krant.

Wel geeft hij aan "zeer te betwijfelen" of er daadwerkelijk sprake was van een "perverse prikkel". "Het strookt niet met de professionele houding die ik bij collega's zie. Scripties met een cijfer tussen 6,0 en 6,5 krijgen bij ons een derde beoordelaar. Elke scriptie wordt door minimaal twee mensen beoordeeld." Bovendien, zo beargumenteert hij, worden scripties ook nog beoordeeld door een visitatiecommissie.

Toch werd de regeling vorig jaar aangepast. Dat betekent dat scriptiebegeleiders hun onderwijsuren nu erkend krijgen ongeacht het resultaat.