Het stadsbestuur in Groningen wil geen ondergrondse parkeergarage aan de zuidkant van het hoofdstation. Door de locatie zou de garage duur uitvallen en er zouden goede alternatieven beschikbaar zijn.

Op verzoek van de gemeenteraad liet het college onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een parkeergarage onder een nog te bouwen busstation ten zuiden van het station. De komende jaren worden er verschillende ingrepen gedaan aan het station.

De totale kosten voor de aanleg van de ondergrondse parkeergarage kwamen uit op 31 miljoen euro, wat neerkomt op 90.000 euro per parkeerplaats. Landelijk gezien komen de aanlegkosten normaal gesproken neer op 40.000 tot 60.000 euro per parkeerplaats.

De prijs zou onder andere hoog uitvallen door extra constructieve maatregelen die moeten genomen worden door het hoogteverschil in het terrein.

Het stadsbestuur concludeert daarom dat de locatie onder het toekomstige busstation niet de juiste plek is. De gemeente verwacht later dit jaar meer informatie te hebben over een mogelijke andere locatie.