Vanaf 1 mei dit jaar zijn de bruggen in de stad tijdens de ochtend- en avondspits langer dicht voor de scheepvaart. De maatregel is bedoeld om de doorstroming op de weg te verbeteren.

De spitsuursluiting voor de scheepvaart is van 7.30 tot 9.30 uur en van 15.30 tot 18.00 uur.

De Zernikebruggen en Hoogewegbrug, Berlagebrug, Oosterhavenbrug en de bruggen over het Noord-Willemskanaal vanaf de Van Ketwich Verschuurbrug, worden vanaf 18.00 uur weer bediend zodat schepen de Reitdiephaven, Oosterhaven en Zuiderhaven kunnen bereiken. De overige bruggen worden niet meer bediend.

De bruggen worden tussen 12:00 en 13:00 uur wél gedraaid voor de scheepvaart. Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar voor 14.00 uur bij de eerste brug aankomen.

Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog passeren.

Betere doorstroom van verkeer

Groningen Bereikbaar nam het initiatief om de brugtijden aan te passen met het oog op een goede doorstroming van het verkeer tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Vooral de bussen en de fietsers in de binnenstad moeten profiteren van de langere sluiting.