Zorggroep Groningen heeft op zijn locatie Maartenshof een schakelafdeling geopend voor oudere patiënten die op de spoedeisende hulp van het Martini Ziekenhuis terechtkomen, maar geen dringende medische behandeling nodig hebben.

Volgens Zorggroep Groningen komt het vaak voor dat ouderen na een bezoek aan de spoedeisende hulp met een onduidelijke, niet dringende zorgvraag in een ziekenhuisbed belanden.

Volgens Jos Verkuyl, klinisch geriater in het Martini Ziekenhuis, is een verblijf in het ziekenhuis niet wenselijk als dat vanwege de behandeling niet nodig is: "We zien meer risico op verwardheid en vallen, en in het ziekenhuis is de kans op het oplopen van infecties groter."

Om dit te voorkomen hebben Zorggroep Groningen, het Martini Ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis gezamenlijk een schakelafdeling geïnitieerd. Daar stelt een behandelteam van Maartenshof vast welke zorg en behandeling de patiënt nodig heeft, waarop deze kan worden doorverwezen naar de best passende vervolgplek.