De gemeente Groningen stelt 700.000 euro extra beschikbaar voor de scholing van werkzoekenden die geen of weinig opleiding hebben. Het gaat hierbij vooral om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door extra te investeren wil de gemeente meer meer mensen inzetbaar maken voor de arbeidsmarkt. De focus daarbij ligt op jongeren, waarbij extra aandacht is voor jongeren met een arbeidsbeperking, anderstalige jongeren als bijvoorbeeld Eritreeërs en jongeren zonder startkwalificatie.

Een belangrijk speerpunt van deze scholingstrajecten is het verminderen van laaggeletterdheid. Het scholingsprogramma omvat daarom programma’s en trajecten die gericht zijn op het versterken van taal, maar ook digitale- en beroepsvaardigheden komen aan bod.

Stukadoorsvrouwen

Naast scholingstrajecten vanuit de gemeente zijn er ook initiatieven vanuit het midden- en kleinbedrijf om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op werk.

Zo startte de gemeente samen met het bedrijf Onderhoudswerken Groningen de opleiding Stukadoorsvrouwen. "Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zelf de handschoen oppakt en investeert in het opleiden van mensen", aldus wethouder Carine Bloemhoff.

Aanvulling op bestaande programma's

Het extra scholingsbudget is een aanvulling op het scholingsaanbod binnen de reguliere programma’s, zoals School Op Maat, Taalhuizen, Bijstand op Maat en Programma’s Laaggeletterdheid.