Stichting Residentie Buitenzorg in Groningen heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en moet verbetermaatregelen doorvoeren. Volgens de inspectie is de zorgaanbieder tekortgeschoten op het gebied van medicatieveiligheid, deskundige zorgverlening en kwaliteit en veiligheid.

Residentie Buitenzorg verleent in Groningen zorg aan tien mensen met dementie in een kleinschalige woonvoorziening.

De inspectie ging in mei 2017 langs bij de woonvoorziening en vond dat de zorgaanbieder aan meerdere normen niet voldeed. Bij een later bezoek, in december 2018, waren deze tekortkomingen volgens hen toegenomen. De inspectie acht vervolgmaatregelen noodzakelijk.

De zorgaanbieder krijgt vier weken de tijd om de wijzigingen door te voeren. Zo moet de woonvoorziening de voorraad van de medicatie bewaren en registreren en een zogeheten 'zorgleefplan' opstellen voor alle cliënten.

Wanneer zij na die periode alsnog niet aan de norm voldoen, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.