De gemeente Groningen gaat de nieuwe fietsroute langs het spoor richting Sauwerd een stuk groener maken. De komende tijd zullen er langs de route, die aansluit op de Fietsroute Plus Groningen-Winsum, meer bomen en houtopstanden geplaatst worden dan er voor de aanleg worden weggehaald.

Met de fietsroute langs het spoor richting Sauwerd wil het college van B&W het fietsgebruik in en naar de stad verder stimuleren en het autogebruik terugdringen.

Deze fietsroute sluit aan op de Fietsroute Plus Groningen-Winsum. Er komen in de omgeving meer bomen en houtopstanden terug dan dat er verwijderd worden. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het definitief ontwerp van de fietsroute langs de spoorlijn richting Sauwerd.

"Samen met de aanwonenden is er een groenplan gemaakt. Het resultaat is een goede en groene fietsverbinding die past in de omgeving", meldt Philip Broeksma, wethouder Verkeer.

Bomen vooral gecompenseerd langs spoor bij Grote Beerstraat

In totaal wordt er ongeveer 450 m2 meer houtopstand terug geplant dan dat er verdwijnt. Daarnaast worden er 29 meer bomen geplant dan er gekapt worden.

De houtopstanden worden vooral gecompenseerd op en nabij het talud tussen de Walfridusbrug en de nieuwe fietsbrug over de ringweg. De bomen worden vooral gecompenseerd langs het spoor van de nieuwbouw bij de Grote Beerstraat tussen de Zonnelaan en de Kerklaan.

Komend najaar wordt begonnen met het gedeelte nabij zorgcentrum 't Blauwborgje. In 2020 is het gedeelte over het spoortalud vanaf de Eikenlaan richting de Walfridusbrug (spoorbrug over kanaal) aan de beurt. Dan wordt ook de nieuwe fietsbrug over de Noordelijke Ringweg gerealiseerd.