Het UMCG onderzoekt of het mogelijk is om met zwakke stroomstootjes geheugenproblemen en beginnende dementie bij ouderen te verminderen.

De deelnemers krijgen, terwijl ze rustig op een stoel zitten, op een specifiek gebied in de hersenen kleine stroomstootjes toegediend. Deze vorm van hersenstimulatie is niet pijnlijk en heeft weinig tot geen bijwerkingen, zo zegt het UMCG.

De ouderen krijgen twee weken lang elke dag 15 minuten hersenstimulatie. Het precieze effect van de behandeling op de hersenactiviteit wordt gemeten met EEG (hersengolven) en met functionele MRI (doorbloeding van hersenweefsel). Zo wordt in kaart gebracht hoe de hersenstimulatie de communicatie tussen hersengebieden verandert.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het toedienen van kleine hoeveelheden stroom cognitieve functies kan verbeteren bij gezonde ouderen, en er zijn aanwijzingen dat dit ook bij mensen met geheugenproblemen het geval kan zijn, zeggen de onderzoekers. Dit is echter nog niet goed onderzocht en daarom is dit onderzoek de eerstvolgende belangrijke stap in verdere ontwikkeling van deze behandeling.

Mensen ouder dan 65 jaar met geheugenproblemen en die wonen Noord-Nederland kunnen deelnemen aan dit onderzoek.