Het vroegere PostNL-gebouw ligt helemaal plat. Er is maanden gewerkt aan de sloop van het pand aan de Achterweg.

Het gebouw is helemaal gesloopt, maar nog niet al het puin is afgevoerd. Dat zal komende weken gebeuren.

De vrijgekomen grond wordt gebruikt voor de inrichting van het nieuwe stationsgebied. Wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren, wordt toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst voor omwonenden op 14 mei in De Puddingfabriek aan de Viaductstraat.