Het Sociaal Planbureau Groningen heeft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onderzoek gedaan naar het effect van de vijf leefbaarheidsprogramma’s die onder de regie van NCG vallen. Uit de evaluatie blijkt donderdag dat de programma’s een "stevige impuls" hebben gegeven aan de leefbaarheid in het Groningse aardbevingsgebied.

De vijf programma's zijn respectievelijk 'Gemeentelijke herstructurering', 'Snel internet Groningen', 'Lokale energietransitie', 'Dorpsvisies en landschap' en 'Loket leefbaarheid' en vallen onder de regie van NCG. De evaluatie maakt over de vijf leefbaarheidsprogramma’s inzichtelijk hoe het budget is verdeeld per plaats, programma en inwoner.

De doelen van de vijf programma's blijken grotendeels behaald. Zo zijn - in het kader van 'Gemeentelijke herstructurering' - projecten gestart in alle bevingsgemeenten die de gebouwde omgeving toekomst- en aardbevingsbestendig moeten maken.

Programma biedt impuls aan duurzaamheid en bereikbaarheid

Het programma 'Lokale energietransitie' heeft bovendien een impuls gegeven aan bewonersinitiatieven. Die hebben uiteindelijk geleid tot coöperaties voor het besparen en duurzaam opwekken van energie in de gemeenten. Hierdoor hebben bewoners zelf de regie over de opbrengsten uit duurzame energie.

Ook, zo blijkt uit de evaluatie van de programma's, is de toeristische bereikbaarheid van het landschap toegenomen door het verbeteren van fiets- en wandelnetwerken.

Leefbaarheidsprogramma's stammen uit 2014

In 2014 werden acht leefbaarheidsprogramma's in het leven geroepen onder de noemer 'Kansrijk Groningen'. De minister van Economische Zaken, de provincie Groningen en negen gemeenten stelden namelijk dat de leefbaarheid in het aardbevingsgebied fors moet worden verbeterd. Vijf van de programma's vallen onder de regie van de NCG.

Drie andere leefbaarheidsprogramma's worden apart geëvalueerd. Het gaat om de programma’s 'Herbestemming Erfgoed', 'Elk Dorp een Duurzaam Dak' en het 'NAM Leefbaarheids- en duurzaamheidsprogramma'.