De vertrouwenscommissie van de Groningse gemeenteraad heeft met inbreng van inwoners van de stad een concept-profielschets van een toekomstige burgemeester samengesteld en donderdag gepresenteerd.

In de profielschets staan de vaardigheden en eigenschappen die de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen moet bezitten.

Zo moet de opvolger van Peter den Oudsten volgens de profielschets "tussen de mensen staan", heeft hij of zij "ruime bestuurlijke ervaring" en "natuurlijk overwicht" en is hij of zij "een energieke doorzetter".

Inwoners van Groningen konden via een inwonersraadpleging meedenken over de concept-profielschets. Tientallen inwoners hebben via de gemeentelijke website, sociale media, mail of per brief op de concept-profielschets gereageerd.

'Inwoners konden zich vinden in geschetste profiel'

Volgens de vertrouwenscommissie konden de inwoners zich over het algemeen goed vinden in het geschetste profiel.

"De reacties kunnen dan ook vooral als ondersteuning van de concept-profielschets worden beschouwd", aldus de commissie. Ze hebben geleid tot een enkele aanpassing en aanvulling op de tekst van de concept-profielschets.

Wat opviel is dat er nadrukkelijk om een vrouw als nieuwe burgemeester wordt gevraagd.

Definitieve profielschets op 20 maart

Als de gemeenteraad de definitieve profielschets op 20 maart heeft vastgesteld, stelt de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren de vacature voor de nieuwe burgemeester open.

Uiteindelijk komt de vertrouwenscommissie met twee geschikte kandidaten met een advies over haar voorkeur. Het streven is dat dat nog voor de zomervakantie gebeurt.

Dat advies bespreekt de gemeenteraad in een besloten vergadering. In deze vergadering stelt de raad officieel vast welke twee namen bij de minister worden voorgedragen. De naam die bovenaan staat, heeft de voorkeur van de raad. De tweede naam wordt niet bekendgemaakt.