Het aantal files rondom Groningen is het afgelopen jaar afgenomen. In 2018 stond er zeven procent minder file dan in het jaar ervoor. Ondanks dat er wordt gewerkt aan de zuidelijke ringweg.

Volgens gedeputeerde Fleur Gräper is de afnemende filedruk te verklaren door de inspanningen van ‘Groningen Bereikbaar’ om mensen te stimuleren andere routes te kiezen, eerder of later te vertrekken of te kiezen voor andere vormen van vervoer. Dat zegt ze maandag in het Dagblad van het Noorden.

Volgens telcijfers over de ontwikkeling van het verkeer rond Groningen stond er vorig jaar bij Groningen zeven procent mínder file. Dat is opmerkelijk omdat de filedruk landelijk wél is toegenomen met twintig procent.

In Groningen gaan veel automobilisten volgens de gedeputeerde eerder of later op pad. De ochtend- en avondspits duren daardoor wel wat langer, maar ze zijn wel minder hevig. Volgens Groningen Bereikbaar is het aantal auto’s op de P+R-terreinen met negen procent toegenomen en meldt Qbuzz een groei van het aantal buspassagiers van dertien procent.

Groningen Bereikbaar werkt nauw samen met scholen, bedrijven en overheden om de drukte op de weg te verminderen. Ze communiceren over de werkzaamheden aan bijvoorbeeld de zuidelijke ringweg en proberen automobilisten uit de auto te krijgen.