De inwoners van de gemeente Groningen mogen meedenken over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Ze kunnen tot 10 maart reageren op een concept van de profielschets.

Burgemeester Den Oudsten stopt nog voor de zomer als burgemeester van de gemeente. Binnenkort wordt er een vacature opengesteld voor een nieuwe burgemeester en daarin speelt de profielschets een belangrijke rol.

Een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft alvast een conceptversie van de profielschets opgesteld. Daarin laten ze weten dat ze op zoek zijn naar een verbinder, die goed is in netwerken, kan handelen in crisissituaties en zich als voorzitter kan onderscheiden.

De inwoners van Groningen kunnen zich echter melden als ze bijvoorbeeld vinden dat er iets mist.

Hele gemeenteraad moet schets goedkeuren

De definitieve profielschets moet door de hele gemeenteraad worden goedgekeurd. Dan start de sollicitatieprocedure. Uiteindelijk komt de vertrouwenscommissie met twee kandidaten en een advies over haar voorkeur.

De gemeenteraad bespreekt dat advies en uiteindelijk wordt de nieuwe burgemeester benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken.

De vertrouwenscommissie streeft ernaar om nog voor de zomer een geschikte opvolger van Peter Den Oudsten te hebben gevonden.