De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) betaalt 669.000 euro uit eigen middelen voor de extra uren die zijn besteed aan de voorbereiding van de geplande campus in het Chinese Yantai. De RUG heeft het bedrag onterecht met publiek geld betaald, en betaalt het bedrag nu alsnog uit eigen zak.

Uit onderzoek, op verzoek van de Raad van Toezicht, door het onafhankelijke bureau Ecorys blijkt dat er meer uren uit de private middelen van de universiteit moeten worden verrekend dan aanvankelijk waren verantwoord.

Ecorys laat verschillende berekeningen zien. De RUG kiest ervoor om de maximale variant te compenseren.

Het gaat in totaal om 669.000 euro. Dit bedrag wordt in 2018 uit private middelen van de RUG overgeboekt naar de publieke reserve, zo meldt de RUG donderdag.

Geen ernstige verwijten

Volgens Leendert Klaassen, die het onderzoek heeft geleid, zijn er geen aanwijzingen dat medewerkers druk hebben gevoeld om niet alle uren te verantwoorden. Ook is er geen indicatie dat onderwijstaken in het gedrang zijn gekomen, zo meldt RTV Noord.

De onderzoekscommissie vindt om deze redenen dat het bestuur geen ernstige verwijten kunnen worden gemaakt.

"Hier moeten lessen uit getrokken worden voor de toekomst. Het is betreurenswaardig dat de urenverantwoording niet in één keer goed in de jaarrekening is gekomen. Maar gezien de complexiteit is dit niet heel verwonderlijk", aldus Klaassen.