Organisatie Aanpak Ring Zuid heeft afgelopen week een aantal maatregelen genomen om de doorstroming van het (fiets)verkeer rondom de Esperantokruising veiliger en beter te laten verlopen. Maandag is gestart met de sloopwerkzaamheden van het viaduct op de kruising.

Om de tijdelijke situatie te verduidelijken zijn er extra tekstborden geplaatst met de route voor fietsers. Ook is er een barrière op de Helperzoom geplaatst om het fietsverkeer te scheiden van het autoverkeer. Het fietsverkeer vanaf de Helperzoom moet hier namelijk richting de ingang van de fietsdoorgang rijden en de rijbaan oversteken.

Volgens Aanpak Ring Zuid zijn ook de verkeersregelaars extra geïnstrueerd. Ze staan nu op een andere plek. In plaats van voor de ingang van de fietsdoorgang, staan ze nu aan de zuidzijde, ter hoogte van de kruising met de Helperzoom.

De werkzaamheden verlopen volgens planning. Er wordt op dit moment gewerkt aan het frezen van asfalt en de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van het dek van het viaduct.