Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep besloten dat de NAM een deel van de kosten van een agrariër met aardbevingsschade op zich moet nemen.

De agrariër had een betaling gevorderd ter waarde van 3 miljoen euro, vanwege schade aan stallen en een mestsilo.

De schade aan de stallen betreft vooral de mestkelders. Daarnaast is een van de stallen na een storm ingestort. Volgens de NAM heeft de schade niets te maken met de aardgaswinning in Groningen.

Het hof oordeelt dat het verband tussen de schade van de agrariër en de aardgaswinning onvoldoende duidelijk is om de volledige vordering toe te wijzen.

Wel kent het hof een vordering van 408.000 euro toe voor een reparatie van de ingestorte stal en in het verleden vastgestelde kosten van herstel van diverse scheuren.