De Rijksuniversiteit Groningen viert in juni het 81e Lustrum. De RUG bestaat 405 jaar en maakt een speciaal programma voor de studenten, medewerkers, alumni en de inwoners van Groningen. Het thema is All Inclusive.   

De voornaamste evenementen zijn een wetenschappelijk congres, de rentree van de Nacht van Kunst en Wetenschap, een dansfeest dat géén galabal is, een theatervoorstelling en een grote alumnidag.

Het Lustrumprogramma wordt volgende week dinsdag gepresenteerd. Het thema van het lustrum is All Inclusive, omdat honderd jaar na de invoering van het algemeen kiesrecht onderwerpen als diversiteit, inclusiviteit, en gelijkwaardigheid actueler dan ooit zijn. Dr. Mónica López López, voorzitter van de Academische raad die het thema bewaakt, zal het thema dinsdag toelichten.

De bijeenkomst begint met de bekendmaking, door Rector Magnificus Elmer Sterken, van de namen van de twee wetenschappers die tijdens het lustrum een eredoctoraat van de RUG zullen ontvangen in een ceremonie in de Martinikerk op vrijdag 14 juni.

Meer informatie over het lustrumprogramma, dat plaatsvindt van 6 tot en met 15 juni, is te vinden op www.rug.nl/lustrum.​