Ongeveer 40 procent van de Groningse studenten heeft ervaring met seksuele intimidatie of geweld. Dat blijkt uit onderzoek van de Ukrant onder 571 studenten en pas afgestudeerden van de RUG en de Hanzehogeschool. 

Van de 571 studenten die meededen aan het onderzoek, gaven 222 studenten, 38 procent, aan dat ze tijdens hun studententijd in Groningen grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt.

Het gaat daarbij vooral om ongewenste aanrakingen. 185 ondervraagden gaven aan dat meegemaakt te hebben. 138 studenten horen geregeld seksueel getinte opmerkingen of krijgen te maken met opdringerige versierpogingen.

Bij 98 mensen, ruim 44 procent, ging het grensoverschrijdend gedrag verder: zij kregen te maken met bedreiging (56 keer), stalking (19 keer) of verkrachting (23 keer).

Enkelen ondernamen actie

Volgens de onderzoekers blijkt dat de daders meestal bekenden zijn, zoals verenigingsgenoten, vrienden, studiegenoten, docenten en partners.

Slechts enkele van de getroffen studenten hebben na een incident actie ondernomen. In elf gevallen werd de politie ingeschakeld. De RUG en de vereniging werden vier keer op de hoogte gebracht.