Alle gebouwen van de gemeente en de provincie Groningen, maar ook alle bruggen, sluizen, straatlantaarns en kermisattracties in de gemeenten Groningen, Hogeland, Midden-Groningen, Westerkwartier en Delfzijl werken vanaf 1 januari 2019 op groene stroom.

Daarnaast zal ook de energie voor de gebouwen van de Veiligheidsregio Groningen en de Omgevingsdienst voortaan uit duurzame energiebronnen als zonnepanelen en windmolens komen.

Het gaat om een totaal stroomverbruik van zo’n 60 miljoen kilowattuur. Dat is te vergelijken met het energieverbruik van ongeveer 17.000 huishoudens.

De komende vijftien jaar zal deze duurzame energie lokaal worden opgewekt door Eneco en Energie VanOns, de lokale organisatie die energie verkoopt van Groningse energiecoöperaties.

Het bundelen van de energie-inkoop biedt bijvoorbeeld Grunneger Power en kleinere coöperaties de kans te investeren in innovatie.