Formateur Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) heeft deze week de eerste verkennende gesprekken met mogelijke coalitiepartners D66, PvdA en de ChristenUnie afgerond. Na de kerstvakantie gaan de partijen hun gesprekken verdiepen.

De formateur hield gesprekken met de drie burgemeesters en drie gemeentesecretarissen van de herindelingsgemeenten Haren, Ten Boer en Groningen, waarin hij met de mogelijke coalitiepartners een grote reeks gemeentelijke beleidsterreinen verkende. Twintig raadsleden namen woensdag tijdens de laatste raadsvergadering afscheid van de gemeenteraad.

"We hebben de financiële situatie van de nieuwe gemeente bekeken en de opgaven verkend. We hebben gekeken naar waar de gezamenlijkheid zit en welke middelen we beschikbaar hebben.”

Inhoudelijk wilde de formateur nog niet veel kwijt. "Deze ronde was een verkenning op hoofdlijnen, we gaan in januari verdiepen."

Hoe lang de formatie nog gaat duren, kon Gijsbertsen nog niet zeggen. "Ik zeg altijd op dit punt: je bent al gauw een maand verder. Maar we liggen mooi op koers en we hebben het tempo er flink in."