De beschadigde Borgbrug over het Eemskanaal wordt vrijdag afgevoerd naar een werf. Rijkswaterstaat is in alle vroegte begonnen met de voorbereidingen van het transport.

De brug raakte donderdagochtend zwaar beschadigd toen een binnenvaartschip er in dichte mist tegen aan voer. Sindsdien is de brug gestremd voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart.

De Borgbrug ligt over het Eemskanaal en verbindt Lewenborg-Zuid met Meerstad.

De verwachting is dat de stremming enkele weken gaat duren. Rijkswaterstaat hoopt dat de brug in het eerste kwartaal van volgend jaar weer op z’n plek ligt.

Stremming duurt tot vrijdagmiddag

Voor het wegverkeer heeft Rijkswaterstaat een omleidingsroute ingesteld via de nabijgelegen Driebondsbrug. Er vindt op zo kort mogelijke termijn overleg plaats met provincie, gemeente en andere belanghebbenden om te kijken welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De stremming voor het scheepvaartverkeer duurt tot vrijdagmiddag.