De gemeente Groningen, WIJ Groningen, GGD Groningen, GGD-GHOR en zorgverzekeraar Menzis werken samen om ongewenste en ongeplande zwangerschappen te voorkomen. Dinsdag gaven de organisaties onder de noemer 'Nu niet zwanger' het startsein voor een nieuw programma voor (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid.

"Door vroegtijdig het gesprek met potentiële ouders aan te gaan kunnen we veel leed voorkomen, zoals de inzet van jeugdhulp of in het uiterste geval, de uithuisplaatsing van jonge kinderen", zo verklaart wethouder Mattias Gijsbertsen de nieuwe aanpak.

In de drie gemeenten waar het programma is ontwikkeld, bleek dat ruim 80 procent van de deelnemers vrijwillig overgaat op anticonceptie.

De hulpverleners begeleiden de mensen totdat anticonceptie daadwerkelijk gerealiseerd is. Doordat hulpverleners rond dit thema samenwerken, worden vrijwel alle kwetsbare ouders bereikt, zo zegt de gemeente.

'Nu Niet Zwanger' is in 2014 gestart door verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam in samenwerking met de gemeente Tilburg.

Na het succes in Tilburg, Nijmegen en Rotterdam, is Groningen één van eerste de acht gemeenten die het programma gaat uitvoeren. Voor een succesvolle start biedt GGD-GHOR het eerste half jaar nog de nodige ondersteuning in de vorm van scholing en materialen.