Waterschap Hunze en Aa's gaat alle vijvers aan de Hora Siccamasingel in De Wijert vanaf 26 november uitbaggeren. Hiermee wordt de noordelijkste van de vijf vijvers meer geschikt gemaakt voor vleermuizen.

Een belangrijke voorwaarde bij de ombouw van de zuidelijke ringweg is dat de lokale leefgebieden van beschermde diersoorten als de vleermuiszo veel mogelijk in stand blijven. Het baggeren van de noordelijkste vijver aan de Hora Siccamasingel is een van de maatregelen die daaraan moet bijdragen. 

Bij het baggeren wordt slib weggehaald, waardoor het water dieper wordt. In de zomer ontstaat er daardoor minder kroos, wat leidt tot meer insecten boven het water en dus meer voedsel voor de vleermuizen.

Waterschap Hunze en Aa’s laat aanvullend hierop ook alle andere vijvers aan de Hora Siccamasingel baggeren. Hiermee wordt de levensruimte voor waterdieren vergroot en de waterkwaliteit verbeterd.

Leegvissen

Op maandag 19 november starten beroepsvissers, met ondersteuning van de Sportvisserij Groningen Drenthe, met het leegvissen van de vijf vijvers. De vissen worden tijdelijk verplaatst naar andere vijvers in de omgeving.

De aannemer begint op maandag 26 november met het baggeren van de leeggeviste vijvers. De verwachting is dat de werkzaamheden in de week voor kerst zijn afgerond.