Op 1 oktober 2018 telde de Rijksuniversiteit Groningen 31.115 studenten. Dat zijn er 1367 meer dan vorig jaar. Het aantal studenten aan de Hanzehogeschool groeide met één procent naar 29.995.

In de laatste drie jaar is de nieuwe propedeuse-instroom bij de RUG met 35 procent gestegen. Het aantal nieuwe Nederlandse propedeusestudenten is in deze periode met 19 procent gestegen.

De RUG constateert hierin een landelijke trend, die mogelijk wordt veroorzaakt door de halvering van het collegegeld voor eerstejaars studenten dit jaar.

Daarnaast kiezen volgens de RUG ook veel studenten voor Groningen vanwege de verschillende nummer één-posities in de Keuzegidsen voor bachelor- en masteropleidingen.

Internationale Studenten

Zoals aangegeven trekt de RUG veel steeds meer internationale studenten. Hun aantal groeide dit collegejaar met 1.264. Daarmee is het aandeel internationale studenten in Groningen verder gestegen naar 22,8 procent van de totale studentenpopulatie.

Dit is volgens de universiteit onder meer een gevolg van de groei van het aantal Engelstalige opleidingen in combinatie met de veranderende onderwijsbehoeften van internationale studenten. De RUG zegt daar graag op in te spelen om 'international classrooms' te creëren.

Opleidingen

De RUG-opleiding die dit jaar het aantal studenten het hardst zag stijgen, was de bachelor Psychologie (+469 aanmeldingen). Ook de populariteit van de bachelor International Business nam sterk toe (+226).

Grote dalers zijn dit jaar de master Geneeskunde (90 studenten minder) en de bachelor Pedagogische Wetenschappen (-48).

Hanzehogeschool

Bij de Hanzehogeschool meldden zich voor oktober in totaal 7.629 eerstejaars aan, een daling van 2,4 procent ten opzichte van vorig jaar.

Ondanks de daling van het aantal nieuwe inschrijvingen steeg het totale aantal ingeschreven studenten er wel: met één procent naar 29.995.

Numerus Fixus

Volgens de Hanzehogeschool heeft de daling van het aantal inschrijvingen onder meer te maken met het bewust inzetten van de numerus fixus bij sommige opleidingen, zoals bij Verpleegkunde en Sociale Studies.

Bij de Academie Minerva (kunstacademie) en de Pedagogische Academie nam het aantal inschrijvingen wel fors toe, met respectievelijk 31,4 en 20,2 procent. 

113 nationaliteiten

In totaal meldden 862 internationale studenten zich aan voor een bachelor- of masteropleiding aan de Hanzehogeschool. Dat is een stijging van 6,2 procent ten opzichte van vorig jaar.

Er studeren nu 113 nationaliteiten aan de Hanzehogeschool.