De provincie Groningen heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een tweede rondweg in Groningen.

Het gaat om een onderzoek naar een nieuwe rondweg ten westen van Hoogkerk, tussen de N355 en de A7, meldt Dagblad van het Noorden.

Het gaat om het gebied aan de westkant van de stad. Een nieuwe rondweg daar zou aantrekkelijk zijn voor verkeer uit de richting Drachten/Friesland, met bestemming noord-Groningen, Zernike of Eemshaven. Al dit verkeer kan dan over een nieuwe rondweg, en hoeft dan niet meer over de westelijke ringweg.

De opdracht tot het onderzoek is gegeven door gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van verkeer. Volgens haar komt ze met het onderzoek ook tegemoet aan wensen van gemeenten in het Westerkwartier, die aandringen op een betere ontsluiting.

Daarom wordt over het onderzoek nader overleg gevoerd met de nieuwe gemeente Westerkwartier en met de gemeente Groningen.