Onderzoekers van het UMCG en de RUG starten een onderzoek naar het effect van leren op de mentale gezondheid van 65-plussers. Ze willen onder andere weten wat voor invloed het leren van nieuwe vaardigheden heeft op iemands denkvermogen, stemming en hersenfunctie. De onderzoekers zijn op zoek naar deelnemers.

Eerder onderzoek lijkt erop te wijzen dat als men op latere leeftijd nog actief is, dit positieve effecten kan hebben op denkvermogen en ook op de stemming. Zo lijken het volgen van een cursus digitale fotografie, puzzelen en het doen van hersenspelletjes op de computer een positieve invloed te hebben.

In deze nieuwe studie, 'Leren om langer cognitief gezond te blijven' geheten, gaan neuropsycholoog Marie-José van Tol (UMCG), taalkundige Merel Keijzer (Faculteit der Letteren), en psycholoog Saskia Nijmeijer (UMCG/Rijksuniversiteit Groningen) daarom na wat er verandert in de hersenen van ouderen door het leren spelen van een muziekinstrument, het leren van een nieuwe taal en het leren van verschillende creatieve vaardigheden.

De onderzoekers zoeken deelnemers tussen de 65 en 80 jaar oud die geheugenklachten ervaren die zich ongeveer in de afgelopen vijf jaar hebben ontwikkeld maar nog niet zijn bevestigd door een specialist, en die graag iets nieuws willen leren.

Deelnemers ondergaan een voormeting, bestaande uit vragenlijsten, computertaken en metingen van de hersenactiviteit. Daarna wordt de deelnemer toegewezen aan een van de cursussen: een muziekcursus (gitaar), taalcursus (Engels) of creatieve workshops.