De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgt een nieuw instituut voor onderzoek naar de nieuwste generatie computers. In CogniGron gaan twaalf professoren en dertig promovendi aan de slag. 

Volgens de RUG loopt de huidige computertechnologie tegen de grenzen aan. Er zijn nieuwe technieken en andere materialen nodig, waarbij computers sneller data kunnen verwerken en toch minder energie gebruiken. Mede dankzij een bijdrage van het Ubbo Emmius Fonds wordt nu het nieuwe onderzoeksinstituut geopend.

CogniGron gaat vooral onderzoek doen naar de werking van neuronen in het menselijke brein. De RUG verwacht namelijk dat er vooral progressie mogelijk is in het leren herkennen van patronen en het inschatten van complexe situaties.

Het onderzoek moet leiden tot nieuwe slimme materialen, die uiteindelijk gunstige eigenschappen van het menselijke brein kunnen nabootsen.

Twaalf hoogleraren werken met dertig promovendi

Het nieuwe instituut gaat nauw samenwerken met andere instituten van de RUG, die zich vooral richten op geavanceerde materialen en kunstmatige intelligentie. In CogniGron gaan straks twaalf nieuw geworven hoogleraren aan de slag met dertig promovendi. Ze werken in multidisciplinaire teams samen met de andere onderzoekers.

Het nieuwe instituut is vrijdagochtend geopend door Sibrand Poppema, de voormalige voorzitter van College van Bestuur van de RUG. Hij nam vorige maand afscheid bij de RUG, maar heeft zich de afgelopen twee jaar wel ingezet voor de ontwikkeling van CogniGron.