Burgemeester Frank de Vries van de gemeente Ten Boek en oud-politicus Maarten van Poelgeest zijn door de provincie aangesteld als kwartiermakers voor het Nationaal Programma Groningen. Ze moeten een begin maken met een toekomstbeeld voor Groningen in 2040. 

De Vries en Van Poelgeest moeten het programma uitwerken en zorgen voor een dialoog over het toekomstbeeld. Daarbij gaan ze in gesprek met burgers, organisaties, overheden en bedrijven.

Het is de bedoeling dat de kwartiermakers ervoor zorgen dat in februari 2019 de nieuwe programmadirecteur een vliegende start kan maken. Die kan aan de slag met 1,1 miljard euro, dat door het kabinet beschikbaar is gesteld voor de toekomst van Groningen. 

Gedeputeerde Fleur Gräper noemt de keuze voor De Vries en Van Poelgeest een logische combinatie. "Maarten van Poelgeest is al enige tijd betrokken bij dit programma en heeft veel ervaring met complexe programma’s op het snijvlak van leefbaarheid, ruimtelijke keuzes en energie. In combinatie met de regionale verbondenheid van Frank de Vries en zijn kennis tot in de haarvaten van de Groningse samenleving, is dit volgens mij een zeer geschikt duo voor deze opdracht."

'Programma van de Groningers'

Volgens Frank de Vries moeten de kwartiermakers ervoor zorgen dat het Nationaal Programma Groningen van de Groningers wordt. "Het is onze rol om in korte tijd te zorgen dat de papieren afspraken straks in de praktijk goed gaan werken." 

Maarten van Poelgeest spreekt over de vooravond van een nieuwe fase. "Het Nationaal Programma Groningen biedt niet alleen perspectief voor Groningen, maar ook grote kansen voor Nederland. Ik zie er naar uit om bij te dragen aan het verzilveren van die kansen."