De Groningse gemeenten, waterschappen, provincie en Veiligheidsregio Groningen vinden dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) "nog steeds onvoldoende aandacht besteedt aan de maatschappelijke ontwrichtende effecten van de gaswinning".

Dat schrijven de genoemde partijen in een zienswijze op Wiebes' ontwerpbesluit over de hoogte van de gaswinning 2018/2019.

De NAM mag in het komend jaar 19,4 miljard kubieke meter gas winnen. Die hoeveelheid is gebaseerd op een jaar met gemiddelde temperaturen. 

In de zienswijze eisen de partijen dat Wiebes de gaswinning baseert op feiten wat betreft veiligheid en niet op vermoedens over gemiddelde temperaturen. Bij een kouder jaar zou er volgens het ontwerpbesluit meer gas gewonnen mogen worden.

Zorgen over veiligheid en schadeafhandeling

De regio is content met het verminderen van de gaswinning in Groningen naar 'nul' in 2030, maar maakt zich zorgen over de veiligheid, gezondheidseffecten, vertraagde schadeafhandeling en versterking van beschadigde woningen.

Zo schrijven ze in de zienswijze dat in het besluit de nadruk ligt op de leveringszekerheid van gas, terwijl aan de veiligheid van Groningers minder aandacht wordt besteed. 

De zienswijze is een reactie op het ontwerpbesluit dat Wiebes op 24 augustus presenteerde.

Het definitieve instemmingsbesluit zal op 15 november gepubliceerd worden. Daarna kan er eventueel een beroep volgen bij de Raad van State.