De Groningse gemeenteraad houdt woensdagmiddag een openbare hoorzitting over de huisvesting van internationale studenten in de stad.

In de aanloop naar het huidige collegejaar was in Groningen veel te doen over de huisvesting van het groeiende aantal buitenlandse studenten in Groningen.

Het woningaanbod bleek verre van toereikend, waardoor in allerijl tijdelijke woonruimte moest worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in tenten, op schepen en in leegstaande panden.

Hoorzitting

Op initiatief van Jimmy Dijk, voorzitter van de SP-gemeenteraadsfractie, wordt nu een hoorzitting georganiseerd in het stadhuis. Het doel daarvan is om inzicht te krijgen in de problematiek, de erkenning ervan en mogelijke oplossingen ervoor.

Onder meer de RUG, de Hanzehogeschool, het college van b en w en verschillende studentenorganisaties komen tijdens de hoorzitting aan het woord.

Elke aanwezige partij krijgt vijf minuten om zijn visie op het vraagstuk uiteen te zetten, waarna leden van de gemeenteraadscommissie Ruimte en Wonen de gelegenheid krijgen om vragen stellen

Rondetafelgesprek

Na de hoorzitting zit burgemeester Peter den Oudsten een rondetafelgesprek voor, waarin de aanwezigen met elkaar in gesprek kunnen over de problematiek.
 
De bijeenkomst begint woensdagmiddag om 14.00 uur is bij te wonen vanaf de publieke tribune.