Het Groningse college van B&W wil het Warmtenet Noordwest uitbreiden richting de Planetenlaan, Plutolaan, Zonnelaan en Pleiadenlaan tot aan de Dierenriemstraat. Het heeft een voorstel daartoe ter goedkeuring neergelegd bij de gemeenteraad.

Door het grotendeels al aangelegde warmtenet verder uit te breiden, kan uitvoerder Warmtestad beter voldoen aan de overeengekomen verplichtingen tegenover de deelnemende woningcorporaties en onderwijsinstellingen.

Daarnaast ziet wethouder Mattias Gijsbertsen het warmtenet als een cruciale schakel in het aardgasloos maken van de stad. "We willen daarom verder gaan met de uitbreiding van het warmtenet. Welke duurzame bronnen we uiteindelijk ook gaan gebruiken voor de verwarming, dit warmtenet hebben we sowieso nodig."

De tijdelijke warmtecentrale op Zernike Campus wordt bijna opgeleverd en is vrijwel klaar om in bedrijf te worden genomen. Deze tijdelijke centrale gaat het al aangelegde deel van het warmtenet binnenkort voeden en voorziet onder meer de Hanzehogeschool en het Avebe Innovatiecentrum van warmte.

Definitief besluit

Een definitief besluit over een nieuwe duurzame warmwaterbron op Zernike wordt in het voorjaar van 2019 genomen. Het voorkeursscenario, met onder meer restwarmte van datacenters, is inmiddels uitgewerkt.

Met Bytesnet dat zich onlangs vestigde op Zernike Campus, heeft Warmtestad inmiddels een contract getekend en ook datacenter TCN is nadrukkelijk in beeld. Het net kan hiermee in 2020 Zernike, Paddepoel en Selwerd van duurzame warmte voorzien.

Om een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen moeten er nog enkele randvoorwaarden worden ingevuld zoals de groene stroomgaranties en bankfinanciering. Hiermee zijn nog enkele maanden gemoeid. Daarom is een definitief investeringsbesluit voor de warmtebron voor de herindelingsverkiezingen op 21 november niet meer mogelijk.