De fracties van de VVD en de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten willen een debat over de zuidelijke ringweg. Ze willen komende woensdag een laatste stand van zaken van het college horen.

Volgens de VVD ligt het werk aan de zuidelijke ringweg stil, hoewel projectbureau Aanpak Ring Zuid meldt dat er op een aantal plekken nog wordt gewerkt. Desondanks maakt de partij zich zorgen over het werk aan de weg.

De PvdD sluit zich bij het voorstel van de VVD aan om volgende week woensdag de Ring Zuid op de agenda te zetten van de commissievergadering over mobiliteit. 

Het Dagblad van het Noorden meldde donderdag dat aannemer Herepoort zou zijn vertrokken. Dat ontkent zowel het college in de Provinciale Staten als de aannemer zelf. Zo zijn beide partijen met elkaar in gesprek om tot een nieuwe planning te komen en wordt er onderhandeld over de kosten voor de vertraging van drie jaar.