De kamernood onder internationale studenten heeft geleid tot ongerustheid in de Groningse gemeentepolitiek. Daarom heeft de gemeenteraad besloten een speciale hoorzitting te wijden aan die Kamernood. Dat gebeurt op initiatief van de fractie van de SP.

Een datum voor de hoorzitting is nog niet bekend. Momenteel hebben nog 450 internationale studenten geen kamer in Groningen.

In het Dagblad van het Noorden van woensdag 12 september levert SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk forse kritiek op het college van B en W van Groningen. "Dit is het derde jaar dat het college van Groningen de gemeenteraad garandeert dat er goede afspraken zijn gemaakt met de onderwijsinstellingen in Groningen over het huisvesten van internationale studenten. Maar opnieuw is er niets van terecht gekomen", zo betoogde hij.

Overigens zijn niet alleen buitenlandse studenten de dupe van de kamernood, aldus Marten Duit, lijsttrekker van de partij 'Student en Stad' voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens hem moesten Nederlandse studenten die tijdelijk opvang hadden in wooncontainers aan het Damsterdiep die containers verlaten om daarmee ruimte te creëren voor buitenlandse studenten.

Wooncontainers

Volgens verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) wordt er hard gewerkt aan een oplossing van het kamertekort. Op het Suikerunieterrein komen 249 wooncontainers die per 1 oktober in gebruik genomen kunnen worden. De komende jaren moeten daar nog 1500 extra kamers bij komen.

Als er niks gebeurt, wordt het kamertekort onder internationale studenten alleen maar nijpender. De Rijksuniversiteit Groningen verwacht dat in de toekomst 30 procent van al haar studenten van buitenlandse origine is, oftewel tienduizend studenten. Daar komen dan ook nog internationale studenten van de Hanzehogeschool bij, maar hoeveel dat er zijn is nog niet bekend.