Als eerste gemeente in Nederland wil Groningen een vergunningstelsel invoeren om wangedrag van huisjesmelkers tegen te gaan. Dinsdagavond spreken gemeenteraadsleden over dit voorstel.

Het college van burgemeester en wethouders in Groningen stellen dinsdagavond de gemeenteraad voor om een verhuurvergunning in het leven te roepen voor mensen die een kamer willen verhuren.

Mochten verhuurders zich later aan wangedrag schuldig maken dan heeft de gemeente een stok achter de deur om de verhuurders aan te spreken. Op die manier wil de gemeente voorkomen dat verhuurders zo maar studenten uit hun kamers zetten wanneer zij bijvoorbeeld klagen over achterstallig onderhoud.

In het Dagblad van het Noorden laten verhuurders weten niet gelukkig te zijn met een vergunningstelsel. Dertig particuliere verhuurders hebben besloten een pact te sluiten en hun krachten te bundelen om zo te voorkomen dat er een vergunningstelsel komt.

Deze verhuurders hebben samen 30 procent van de kamer-verhuurmarkt in handen.