Tientallen studenten hebben donderdag de trap in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Broerstraat in de stad bezet. Ze voerden actie voor betere huisvesting voor internationale studenten.

De studenten lieten aanvankelijk weten een zogeheten 'sleep-in' te houden. De actie werd echter vlak voor middernacht beëindigd omdat er afspraken zijn gemaakt met het college van bestuur van de universiteit.

De studenten zeiden pas weg te gaan als aan vier eisen werd voldaan. Zo willen ze onder andere dat de universiteit de noodhuisvesting gratis maakt en dat de universiteit met de gemeente in gesprek gaat over de mogelijkheden om leegstaande kantoorpanden beschikbaar te stellen voor studentenhuisvesting.

Afspraken met RUG

Uiteindelijk is afgesproken dat er een convenant studentenhuisvesting komt waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Ook gaat de RUG een signaal naar het ministerie afgeven dat er nu teveel gestuurd wordt op aantallen studenten en dat dit een perverse prikkel in het financieringsmodel geeft.

Overwinning

Studenten die nu in tenten slapen, krijgen een gratis alternatief en de RUG liet weten dat ze niet groter willen groeien. De actievoerende studenten zagen dat als een overwinning.

De actie van de studenten begon donderdagmiddag op de Ossenmarkt. Daarna liepen de studenten naar het Academiegebouw waar de actie werd voortgezet.