Groningers waarderen de leefbaarheid in hun dorp of wijk met gemiddeld een 7,7. Groningers zijn daarmee de minst tevreden noorderlingen. Drenten geven met een 7,9 het hoogste cijfer. Friezen geven een 7,8 voor de leefbaarheid, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en Trendbureau Drenthe.

Dit voorjaar hebben vijfduizend inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe vragen beantwoord over de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving.

Twintig procent van de Groningers geeft aan dat de leefbaarheid in de afgelopen twaalf maanden achteruit is gegaan. In Groningen is deze groep groter dan in Drenthe en Friesland, waar het respectievelijk om 14 en 13 procent gaat. Dit verschil lijkt te maken te hebben met de schade aan woningen als gevolg van de bodembeweging door de gaswinning.

Groningers met zware aardbevingsschade ervaren vaker een achteruitgang in de leefbaarheid (32 procent) dan mensen met lichte schade (22 procent) en zonder schade (14 procent).

Verhuizingen

Uit het onderzoek blijkt verder dat Groningers in de afgelopen vijf jaar het vaakst verhuisd zijn. Dat geldt voor 25 procent. Op de vraag naar verhuisplannen binnen twee jaar, antwoorden ook de Groningers dat zij dit het vaakst van plan zijn.

Belangrijke redenen om te verhuizen zijn persoonlijke omstandigheden en onvrede met de huidige woning. Vooral jongvolwassenen (18-34 jaar) willen verhuizen.