De zomervakantie is maandag voor velen echt voorbij en beginnen veel scholen en studies weer. Daarom wordt op de wegen rondom Groningen veel extra drukte verwacht op deze 'zwarte maandag'.

Groningen Bereikbaar raadt reizigers aan alternatieve routes te nemen, files op de versmalde zuidelijke ringweg te vermijden.

Sinds juli rijdt het verkeer op de noordbaan van de zuidelijke ringweg van Groningen (verkeer richting Drachten) op een tijdelijke weg. Deze weg bestaat uit twee versmalde rijstroken. Hierdoor kan de weg minder verkeer aan dan daarvoor. Bovendien geldt er een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

"Nu het najaar voor de deur staat en meer mensen weer de auto pakken, wordt de kans op files groter. Daarom is het goed om te kijken naar reisalternatieven", aldus Groningen Bereikbaar.