De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een boekhoudkundige truc uitgehaald met geld voor een Chinese campus. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD) vrijdag. De Universiteit zou miljoen euro's aan publiek geld hebben gestoken in een Chinees zustercampus, terwijl er alleen privaat geld gebruikt mocht worden.

De krant baseert zich op een onderzoek van een lid van de universiteitsraad.​

Het FD citeert een externe accountant van de RUG die stelt dat de universiteit 'met kunst en vliegwerk' de jaarrekening over 2015 zou hebben ge-herclassificeerd, waarbij publieke middelen konden worden aangemerkt als  'privaat'.

Bovendien zou de RUG privaat geld hebben verkregen door ‘via een vestzak-broekzaktransactie’ een dochterbedrijf aan zichzelf te verkopen.

Wet openbaarheid van bestuur

Het artikel baseert zich op een onderzoek van universiteitsraadslid Jasper Been van studentenbeweging DAG. Hij deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Op grond van dat onderzoek concludeert Been dat de Rijksuniversiteit de tijd en het geld nodig voor het uitvoeren van de Chinese campusplan onderschatten.

De minister van Onderwijs had in 2015 namelijk laten weten dat wanneer de RUG een vestiging wilde in China, dat het uitgangspunt is dat er op geen enkele wijze Nederlandse publieke middelen worden ingezet.

Alleen privaat geld mocht. Maar uit onderzoek van een controlerend accountant van PwC blijkt dat de RUG investeringsruimte creëerde voor haar Chinese plannen door 950.000 euro van publiek naar privaat vermogen te classificeren.

Onderwijsinspectie

Overigens schrijft de krant dat de Onderwijsinspectie ook al had gekeken naar de financiering van het China project door de RUG. Maar "na een jaar discussie met de RUG acht de Onderwijsinspectie het in een vertrouwelijk ambtsbericht toch 'aannemelijk' dat het China-project privaat is betaald."

In het artikel laat een woordvoerder van het universiteitsbestuur van de RUG weten dat er met het initiatief tot het oprichten van een campus in China 'onbekend en gecompliceerd terrein' is betreden. Dat dwong de universiteit er toe om creatief te zijn.​