De stad Groningen kampt met een vrouwenoverschot. Voor elke honderd vrouwen tussen de 20 en 25 jaar zijn er in de stad 91 mannen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

De stad Groningen staat daarmee op de tiende plek als het gaat om Nederlandse gemeenten waar meer vrouwen dan mannen wonen.

In Utrecht is het aandeel vrouwen het allerhoogste. Daar zijn 73 mannen op elke 100 vrouwen van deze leeftijd. In Leiden zijn dat er 74, in Maastricht 76. Ook in Amstelveen en Weesp, waar veel Amsterdamse studenten wonen, zijn relatief veel jonge vrouwen.

Relatief de minste vrouwen vind je op Terschelling en in Delft. Op Terschelling is het aandeel jonge vrouwen veruit het laagst, met 250 mannen per 100 vrouwen, op enige afstand gevolgd door Delft met 170 mannen per 100 vrouwen.

Deze scheve verhoudingen hangen volgens het CBS waarschijnlijk samen met de aanwezigheid van het Maritiem Instituut op Terschelling en de Technische Universiteit in Delft.