De Combinatie Herepoort gaat maandag verder met het herstel van het talud bij de Waterloolaan. In verband daarmee kan er niet worden geparkeerd aan de Waterloolaan, tussen de Helperzoom en de Verlengde Oosterweg.

Reparatiewerkzaamheden zijn noodzakelijk omdat er onlangs zand wegspoelde uit het talud van de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg. Dit was het gevolg van hevige regen. Nog diezelfde nacht zijn de eerste herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar sinds zondag worden de werkzaamheden voortgezet.

Het gaat om het gedeelte aan de noordzijde van de ringweg, vanaf de Waterloolaan tot aan de Papiermolentunnel.

Omwonenden werden middels een brief van de werkzaamheden op de hoogte gesteld.