Groningen krijgt vier zogeheten 'tiny forests': piepkleine, maar dichtbegroeid bosjes ter grootte van een tennisbaan.

Groningen is een van de twaalf Nederlandse gemeenten die zulke minibosjes krijgt. Na een oproep van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) meldden zich 55 gemeenten die zo'n klein bos wilden. Onlangs zijn de eerste twaalf gemeenten geselecteerd en Groningen is daar dus een van.

Een 'tiny forest' is een dichtbegroeid, inheems bos. "Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen", zegt het IVN. "Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek."

"Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval”, aldus het instituut voor natuureducatie.

Het is nog niet bekend waar in de stad de mini-bosjes worden aangelegd. Wel staat vast dat ze een plek krijgen vlakbij een school of kinderopvang.