De rijstrook van Hoogezand naar Drachten op de Ring Zuid is donderdagavond- en nacht urenlang afgesloten geweest. De aannemer moest herstelwerkzaamheden uitvoeren omdat delen van het talud van de tijdelijke weg was weggespoeld.

Door de hevige regenval spoelde er zand weg uit het talud bij onder andere de Waterloolaan, in de buurt van de Papiermolentunnel, bij de afrit Hereweg en in de buurt van het Oude Winschoterdiep. De problemen zijn waarschijnlijk het gevolg van de droogte van de laatste weken.

De taluds zijn onlangs opgeleverd en ingezaaid met gras om het zand op z‘n plek te houden. Vanwege de droogte is het ingezaaide gras onvoldoende gegroeid waardoor het zand weg kon spoelen. De aannemer gaat na hoe deze problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Bergingsbedrijf

Op stoepen en fietspaden kwam veel modder te liggen. Een aantal auto’s kwam zelfs vast te staan. Een bergingsbedrijf heeft de auto’s weg moeten slepen. Combinatie Herepoort gaat vandaag verder met het schoonmaken van aanliggende straten en fietspaden zoals het fietspad bij de Helperzoom, langs de Zuiderbegraafplaats en de fietstunnel bij de Papiermolen.​