De gemeenteraadsfracties van de PvdA en Partij voor de Dieren willen samen met de Groningse kunstenaar Martin Borchert een groene bestrating aanbrengen in de Schilderswijk, Selwerd en de Noorderplantsoenbuurt.

De kunstenaar heeft een plan voor het aanleggen van zogeheten groene tegels in de drie stadswijken. De politieke partijen hebben dat idee helemaal omarmd en willen nu dat de rest van de gemeenteraad akkoord gaat met een pilot.

Het groene pad ontstaat doordat er tegels en klinkers worden gelegd met daarin uitsparingen voor begroeiing. Het groene pad zorgt voor een goede luchtkwaliteit, omdat het fijnstof en roet afvangt. Ook vermindert het pad de uitstoot van CO2. Bovendien voelen bewoners zich prettiger in een groene wijk, aldus de kunstenaar.

De samenwerkende partijen willen zo snel mogelijk aan de slag met de pilot. Hoewel de tegels en klinkers in verschillende maten te krijgen zijn, willen ze beginnen met het aanpassen van bestaande paden. Zo kunnen er snel meters worden gemaakt.

Als de proef een succes is, dan moeten ook andere stadswijken groene paden krijgen. Daarbij willen de PvdA, de Partij voor de Dieren en de kunstenaar zoveel mogelijk in overleg gaan met buurtbewoners om ze bij de plannen te betrekken.

Het is nog niet bekend wanneer het voorstel in de gemeenteraad wordt besproken.