De waterschappen in de provincie Groningen zijn extra alert vanwege de aanhoudende droogte. Zo gaat waterschap Noorderzijlvast komende dagen de Hoornsedijk bij het Paterswoldsemeer inspecteren.
 

De Hoornsedijk is een veendijk, waar bij extreme droogte kans op verzakking extra aanwezig is.

Om het waterniveau in beken, sloten en kanalen op peil te houden, wordt door de Groningse waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's extra water vanuit het IJsselmeer aangevoerd.

Er is in Groningen nog geen beregeningsverbod. De droogte zorgt momenteel nog niet voor problemen. Omdat er voor komende twee weken geen of nauwelijks regen is voorspeld, zijn de waterschappen wel extra alert.