Groningse cliënten uit instellingen voor Beschermd Wonen en Opvang die in staat zijn om zelfstandig te wonen moeten binnen drie maanden eigen woonruimte hebben. Dat is vastgelegd in het convenant ‘Huisvesting (ex)-cliënten Beschermd Wonen en Opvang’.

Vrijdagochtend ondertekenden wethouder Zorg en Welzijn Ton Schroor, Lefier-bestuurder Lex de Boer en Het Kopland-bestuurder Alice Vellinga het convenant. Groningen is de eerste regio met dergelijke afspraken.

Uitgangspunt is dat cliënten geschikte woonruimte vinden in de gemeenten waar ze vandaan komen.

Onderzoeksbureau KAW becijferde dat naar verwachting 70 procent van de cliënten Beschermd Wonen (in 2017 974 cliënten) op termijn uit kunnen stromen naar een vorm van zelfstandige huisvesting, met eventuele begeleiding.

Uit het onderzoek bleek dat er in de stad onvoldoende betaalbare woningen zijn voor deze groep. Daarnaast is er niet genoeg voor het aanpakken van schulden en het regelen van inkomen.